Aktuellt

5 – 10 okt 2021 KONST ÅT ALLA Grupputställning arrangerad av Folkets Hus och Parker, Hargshamns Folkets Hus

2020 – 21 Lyssnande blick – Seende öra

Samarbetsprojekt med pianisten Isabell Gustafsson–Ny där vi undersöker möjligheterna till ett gemensamt konstnärligt språk genom improvisation och lyhördhetsövningar. Vi läser Simone Weil och har hennes begrepp om uppmärksamhet som ett riktmärke.

2 juni 2021: Samtal om uppmärksamhet och konstnärlig dialog med författaren Elisabeth Hjorth. Vi visar en inspelad improvisation med piano och teckning och Elisabeth läser ett stycke ur sin nya bok Mutant. Samtalet sker på zoom på denna länk: us02web.zoom.us

Videon går att se här: https://vimeo.com/manage/videos/557758656

Projektet genomförs med medel från Musikverket.

2020 – 21 Residens X (Vinnova), 3 månader på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Jag har varit inbjuden som residenskonstnär på SVA under en period och där jobbat tillsammans med Maria Nöremark som är anställd epidemiolog på SVA och även utbildad konstnär. I projektet har vi undersökt om- och hur konsten skulle kunna vara ett aktivt verktyg i en myndighets (närmare bestämt SVA:s) inre reflektion och dialog. Projektet inleddes med en inlyssnande fas där jag gjorde prao i olika delar av SVAs verksamhet och samtalade med medarbetare. Vi har sedan gjort flertalet workshops, föreläsningar och konstnärliga processer tillsammans med anställda på SVA. På grund av pandemin och det stora utbrott av fågelinfluensa som parallellt ägt rum i djurriket har projektet skett utdraget över nära två år. En publikation som sammanfattar arbetet kommer släppas under hösten 2021. I den samlas erfarenheter och reflektioner, Jonna Bornemark har skrivit en fin text om vad konsten har på en myndighet att göra och jag arbetar just nu med teckningar som kommer finnas med i publikationen och som Isabell Gustafsson-Ny komponerar musik utifrån.

2019-21 Konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Upplands del i det interregionala projektet Skogen mellan oss.

(Foto: Sara Thorén Q-image)