Aktuellt

Bild: Från verket Formbarhetens flödesschema skapat tillsammans med Kolbeinn Karlsson, Storbrunn Östhammar höst 2023

 

PÅGÅENDE och KOMMANDE:

Höst 23 och framåt Till Sandviken med en 5-åring återkommande residensvistelser i Sandviken tillsammans med min 5-åriga dotter Ruth, arr. Backbeatbolaget/Konstfrämjandet Gävleborg

Höst 2023 Workshops på Veterinär och Husdjursfakulteten SLU

Höst 2023, tillträder som verksamhetsledare på deltid för Uppsala Konstnärsklubb

Maj 2024 Utställning på BBB Konst, Backbeatbolaget/Kungen, Sandviken (tillsammans med Ruth 5 år)

2025 Sjätte sinnet, Torpa kyrka, Kungsör

TIDIGARE: 

2 sep – 7 okt Formbarhetens flödesschema Live-teckning från gryning till skymning den 2/9 tillsammans med Kolbeinn Karlsson i konstrummet på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar. Verket finns kvar i konsthallen under en utställningsperiod. 

21 sep Öppna ateljéer under Konstdygnet, Hospitalet

9 sep Öppet hus Ateljéföreningen Hospitalet, Ulleråker Uppsala Kulturnatten 2023 Öppna ateljéer, workshops, fika m.m.

3/6 Flotten på flotten Interaktiv live-teckning på flotten i Fyrisån vid Wahlmstedska gården, KULTIS Kulturfestival

9/5 Där drömmarna bor och verkar/A Home for Working Dreams live-teckning, stadsparken Uppsala arr. Uppsala kommun

18/3–9/4 2023 DRAWING AWAY FROM SHAME feat. Kajsa G Sjölén Separatutställning, Galleri 1, Uppsala Konstnärsklubb. Ett av verken är samskapat med Kajsa G. 

Vår 2023 Workshopserie för doktorander på VH-fakulteten SLU, Uppsala Teckning, blindteckning och konstnärligt skrivande.

Vår 2023 Kollegiala konstnärssamtal, projektledare för utvecklandet av en modell för kollegiala feedback-samtal för yrkesverksamma konstnärer, Konstfrämjandet Uppland

Samtalsunderlaget är nu släppt och går att ladda ner som PDF från Konstfrämjandet Upplands hemsida.

8/12–22/1 Uppländsk salong: Sticklingar, Uppsala Konstmuseum

Ht 2022 – vt 2023 Konstnärsmentor för tre konstelever vid Region Uppsalas folkhögskola genom Konstfrämjandet Uppland

15/12 Säters kommuns kulturpris 2022

Okt 2022 – jan 2023 Koordinator i projektet Vävda rum, Sveriges Konstföreningar

11/10 Teckningsworkshop/ Drink & Draw, Vita Kuben, Norrlandsoperan Workshopen sker i Vita Kuben och under Drink & Draw på Elektra (Norrlandsoperans restaurang) samtalar jag med Gerd Aurell om teckning.   

3/9-14/10 2022 Åminnelsens befolkning Teckningsinstallation/liveteckning, Vita Kuben Norrlandsoperan, Umeå

”Jag tänker på alla bilder som vår art gjort av oss själva sedan tecknandet först kom ur våra kroppar. Vilken i ordningen är min omgestaltning?” 

Vernissage 3/9 under Vita Kubens 20-årsjubileumsfirande.

Jag livetecknar följande tider under öppningsdagen: 14.00-15.00, 16.00-18.00, 19.00-21.00 Sedan finns installationen kvar som utställning.

Läs mer här: https://norrlandsoperan.se/forestallning/blindteckning-johanna-hasto/johanna3/

Foto (ovan): Helena Wikström

1/9 Detaljplan för mänsklig samvaro Live-teckning, Uppsala Arkitekturfestival: Från ord till handling, Plats: Magasin X Länk till info: https://whitearkitekter.com/se/nyheter/arkitekturfestivalen-2022-fran-ord-till-handling/

1/9 Presentation för regionala konstföreningar, Avesta Art

25/8-4/9 2022 Konst tar plats, grupputställning, Heby Folkets Park Arr. Uppsala Konstnärsklubb

https://konsttarplats.com/work

Vernissage tors 25/8 kl 17-19

18/6-28/8 2022 Konst vid havet, Östhammar/Öregrund

Finnisage 28/8 kl 14 i Tallparken, sedan i Östhammar. Under finnisagen sker en läsning av en kollektivt skriven dikt på temat Badvakt–Eldvakt, som jag och poeten/författaren Charlotte Qvandt samlat diktrader till. Mer info inom kort!

4/6-28/8 2022 Energi, grupputställning, Ånghammaren, Österbybruk

Arr. Konstkraft

1 juni Promenadkonferens i Österbybruk

Moderator/samordnare.

En dag för reflektion, vandring och gemensam eftertanke i Österbybruk, för verksamma i Region Uppsalas konstfält. Performanser av Kolbeinn Karlsson, Jonas Gren och Jenny Sunesson.

Arr: Konstfrämjandet Uppland i samarbete med Region Uppsala och Östhammars kommun

14 maj–18 sep 2022 Avesta Art

Vernissage 14 maj

Jag medverkar med en installation i årets Avesta Art, i det gamla jernverket i Avesta. Årets tema är Årstider.

Installationen Bära upp – träda fram återfinns i järnverkets gamla slaggrop och består av skulptur, ljud (i lurar), plantor och en blindteckning i kol som jag tecknar vidare på under utställningssäsongen. Jag tecknar utan att titta på bilden medan jag ritar och de figurer som nu är synliga kommer ersättas av nya när jag tecknar vidare. Små smultronplantor är planterade nere i slaggropen.

25/3–14/6 2022 Med lånad blick Utställning tillsammans med Isabell Gustafsson-Ny och release av publikation (25 mars), foajén SVA

Avslutning för Residens X (Vinnova), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 2020-22

Jag har varit inbjuden som residenskonstnär och representant för Konstfrämjandet Uppland på SVA under en period och där jobbat tillsammans med Maria Nöremark som är anställd epidemiolog på SVA och även utbildad konstnär. I projektet har vi undersökt om- och hur konsten skulle kunna vara ett aktivt verktyg i myndighetens inre reflektion och dialog. Projektet inleddes med en inlyssnande fas där jag gjorde prao i olika delar av SVAs verksamhet och samtalade med medarbetare. Vi har sedan gjort workshops, föreläsningar och konstnärliga processer tillsammans med anställda på SVA. På grund av pandemin och ett stort utbrott av fågelinfluensa som parallellt ägt rum i djurriket har projektet skett utdraget över nära två år. En publikation som sammanfattar arbetet släpps i mars 2022. I den samlas erfarenheter och reflektioner, bland annat har Jonna Bornemark skrivit en fin text om vad konsten har på en myndighet att göra och teckningar som jag gjort finns med, vilka Isabell Gustafsson-Ny sedan komponerat musik utifrån. Teckningar och musik visas i SVA:s foajé under utställningsperioden. Utställningen sker i samarbete med Konstfrämjandet Uppland. Den riktar sig främst till SVA:s ca 350 medarbetare, men den som vill kan smyga in och titta/lyssna.

2021-22 Projektledare för Ateljésamtalsprojekt, Konstfrämjandet Uppland

Vi provar en metod för ateljésamtal (inspirerad av Karim Bennamars feedback-metod) för yrkesverksamma konstnärer i regionen. De medverkande konstnärerna får betalt för att ha ateljésamtal med varandra och tanken är att modellen ska kunna bli del i Konstfrämjandets ordinarie bidrag till den konstnärliga infrastrukturen. Finansieras med stöd från Kulturrådet.

2020 – 21 Lyssnande blick – Seende öra

Samarbetsprojekt med pianisten Isabell Gustafsson–Ny där vi övar ett gemensamt lyssnande genom improvisation och lyhördhetsövningar. Vi läser Simone Weil och har hennes begrepp om uppmärksamhet som ett riktmärke.

 

En video går att se här: https://vimeo.com/manage/videos/557758656

Projektet genomförs med medel från Musikverket.