Aktuellt

2020 – 21 Lyssnande blick – Seende öra

Samarbetsprojekt med pianisten Isabell Gustafsson–Ny där vi undersöker möjligheterna till ett gemensamt konstnärligt språk genom improvisation och lyhördhetsövningar. Finansiering från Musikverket.

2020 – 21 Residens X (Vinnova), 3 månader på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Jag jobbar tillsammans med Maria Nöremark som är anställd epidemiolog på SVA och även utbildad konstnär. I projektet undersöker vi om- och hur konsten kan vara ett aktivt verktyg i en myndighets (närmare bestämt SVA:s) inre dialog för att på så vis stärka berättande och reflektion i verksamheten. Detta görs genom workshops, samtal och konstnärliga processer tillsammans med anställda på SVA. På grund av pandemin sker projektet utdraget över drygt ett år.

2019-21 Konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Upplands del i det interregionala projektet Skogen mellan oss.

(Foto: Sara Thorén Q-image)