Aktuellt

Vår/höst 2020 – Residens X (Vinnova), 3 månader på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Jag jobbar tillsammans med Maria Nöremark som är anställd epidemiolog på SVA och även utbildad konstnär. I projektet undersöker vi om- och hur konsten kan vara ett aktivt verktyg i en myndighets (närmare bestämt SVA:s) inre dialog för att på så vis stärka berättande och reflektion i verksamheten. Detta görs genom workshops, samtal och konstnärliga processer tillsammans med anställda på SVA.

2019-21 Konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Upplands del i det interregionala projektet Skogen mellan oss.

10-26 april – Att knådas av en deg

Utställning Sadelmakarlängan, Österbybruk, tillsammans med Kolbeinn Karlsson.

22 aug-6 sept – LiVET!

Grupputställning utomhus, Ulleråker Uppsala Arr: Konstfrämjandet Uppland

Aug 2020 – Performans tillsammans med Kolbeinn Karlsson på Köttinspektionen, Uppsala – INSTÄLLT

13 nov Presentation på Vetenskapsrådets Webbinarium om konstprojektet på SVA som jag och Maria Nöremark driver.

7 dec Teckningsworkshop Barnens Åhus Uppsala

16 dec – Performans tillsammans med Isabell Gustafsson–Ny på SVA


(Foto: Sara Thorén Q-image)