BADVAKT – ELDVAKT, kollektiv dikt

Badvakt – Eldvakt

Hängande i havet, trygg över djupen

som om det fanns ett enda ögonblick av tystnad 

Öppet vatten, taktfasta simtag

Jag vill inte se, inte höra, inte veta. Hjälp mig Gud! Jag är mig själv nock!

vaka samman ljuset ljusa vakan sammet samma ljusan vaket

 

Barnets blick bränner hål i ådrorna

sitt kvar

låt orden strömma in

Tck tck fras

Tck tck fras

Dång dång böö

Bööööö

 

vem talar när lönen är sprit

eller när lönen är stryk.

Vem svarar när den som undrar tvivlar på att du ens har ett inre liv.

Där ni förväntas tänka mina tankar, äta min vilja

det finns ingen maxgräns, en uthållig svindel

 

Då vårdkasar tänds tystnar klockorna

Vid en öde strand, där stenarna slumrar, vilar livet i en egendomlig stillhet

Stunden präglas av en slags beskyddande aura

Martallen är nersågad och huggen till ved.

 

Lutar ryggen mot en utsikt

dinglande ben över öppen glöd

Sjörök, eldbad. Algstrimmornas hemliga budskap förblir odechiffrerat.

Medverkande: Emma Ahlgren, Gerd Aurell, Mia Carlén, Anna Ehn, Alva Dahl, Matilda Gomis, Johanna Hästö, Kolbeinn Karlsson, Maria Karlsson, Katrin Mandl, Daniel Mårs, Maria Nöremark, Charlotte Qvandt, Iréne Reenberg, Freke Räihä, Heidi von Wright, Alexander Öhman

Om diktens tillkomst:

Jag skapade installationen Badvakt – Eldvakt till projektet Konst vid havet, för Tallparksbadet i Öregrund sommaren 2022. Se https://johannahasto.se/badvakt-eldvakt/ för mer info om verket!

Inför finissagen samlade jag och poeten Charlotte Qvandt in diktrader från poeter, författare och skrivande konstnärer (flera verksamma på andra sidan havet) som vi komponerade ihop till en kollektiv dikt med samma titel. Jag gjorde en läsning av dikten under finissagen som en avslutning för det platsspecifika verket. Ingen redigering av raderna fick göras utöver ordnandet av dem i relation till varandra. Det var intressant att försöka handskas varsamt med det textmaterialet och samtidigt låta konflikter och mening uppstå mellan de inlämnade raderna utan medförfattarnas insyn i hur deras bidrag kom att användas.Deras rader är inlagor i vår gemensamma språkvärld och såtillvida både legitima och bärande på potential som kan användas på många sätt. Så här blev det den här gången.

Badvakt – Eldvakt är en vidareutveckling av verket Talarstol https://johannahasto.se/stallforetradande-talarstol/ som jag skapade till en minnesutställning för poeten Werner Aspenström 2018 utifrån dennes dikt Klockorna. Jag finner Aspenströms lyrik otroligt väl gestaltad. Hans dikter är i sig själva mångfacetterade bilder som oftast inte behöver något tillägg. Dikten Klockorna var i min läsning ett undantag då jag upplevde att den ropade på gensvar. Den kollektiva dikten Badvakt – Eldvakt är ett försök till sådant gensvar. Jag och Charlotte Qvandt vill tacka alla medverkande för generösa bidrag och för förtroendet att förvalta era ord.