Detaljplan för mänsklig samvaro: andra försöket

Blindteckning live 3 timmar under vernissagen för Uppländsk Salong: Sticklingar, Uppsala Konstmuseum 8 dec 2022 Utställningen är kuraterad av Sara Rossling och pågår till 22 jan 2023. Om utställningen!

Jag tecknade av människor som försöker olika saker utifrån foton i min telefon. Jag tecknade utan att titta på min egen teckning medan den framträdde.

Johanna Hästö
Detaljplan för mänsklig samvaro: andra förslaget
Uppländsk salong 2022
Uppsala konstmuseum
8 december 2022-22 januari 2023
foto: Pär Fredin / Uppsala konstmuseum
Halvvägs. Foto: Johanna Hästö
Detalj. Foto: Johanna Hästö
Foto: Maria Nöremark
Två av de tre konstelever från Region Uppsalas folkhögskola som jag är extern konstnärsmentor åt under läsåret, genom Konstfrämjandet Uppland. Foto: Johanna Hästö