DETALJPLAN FÖR MÄNSKLIG SAMVARO, Arkitekturfestivalen Uppsala 2022

Blindteckning live på Arkitekturfestivalen i Uppsala, 1 sep 2022 Material: Kol, oljepastell Foto: Daniel Ekbladh

Arr. White Arkitekter

 

Med blicken fäst på foton av människor i min telefon tecknade jag en detaljplan för mänsklig samvaro under tre timmar. Jag tecknade figur efter figur utan att titta på bilden medan den framträdde. Tillsammans fick de bilda en samhällskropp.

Arkitekturfestivalens tema var: Från ord till handling