DRAWING AWAY FROM SHAME feat. Kajsa G Sjölén, Galleri 1 Uppsala Konstnärsklubb

Blinkhinna: Dubbel exponering Teckning (detalj), kol, torr- och oljepastell, 3,5×1,5 m, samskapad med Kajsa G Sjölén 2023

DRAWING AWAY FROM SHAME feat. Kajsa G Sjölén, och många besökare

Separatutställning, Galleri 1, Uppsala Konstnärsklubb vår 2023

Utställningstext:

Att teckna kan vara ett sätt att dra sig undan, men samtidigt ett sätt att framträda, i världen eller inför en själv. Handen och hjärnan har utvecklats intimt förbundna med varandra under människans tid på jorden. Ändå kan ”att teckna” vara något som många upplever som djupt skamfyllt. Kanske av rädsla att vara dålig på det? Att något ska avslöjas? I samtiden, här och nu, har teckning gjorts till något främst för barn och skickliga proffs. Men när tiden manar oss att ompröva många av våra verksamheter och hitta nya sätt att aktivera våra förmågor, så vill konstnären här bereda rum för tecknandet som en nödvändighet i samhällskroppen.

Jag vill att den här utställningen ska bli en teckningskammare med drag av offentlig toalett. Jag ser tecknandet som en grundläggande möjlighet för människor att uttrycka och kanalisera något av den erfarenhet vi bär i våra kroppar och önskar att mitt barn och andra barn ska få växa upp med att vuxna och barn ritar tillsammans på samma papper, att folk ska börja teckna tillsammans som att de spelar i band, och att tecknande får bli ett vedertaget sätt att beakta och begrunda saker vid viktiga beslut.”