DRAWING AWAY FROM SHAME feat. Kajsa G Sjölén, Galleri 1 Uppsala Konstnärsklubb 2023

Blinkhinna: Dubbel exponering (detalj, se hela bilden nedan) fett. Kajsa G Sjölén

DRAWING AWAY FROM SHAME feat. Kajsa G Sjölén, och många besökare

Separatutställning, Galleri 1, Uppsala Konstnärsklubb vår 2023

Utställningstext:

Att teckna kan vara ett sätt att dra sig undan, men samtidigt ett sätt att framträda, i världen eller inför en själv. Handen och hjärnan har utvecklats intimt förbundna med varandra under människans tid på jorden. Ändå kan teckna vara något som många upplever djupt skamfyllt. Kanske av rädsla att vara dålig på det? Att något ska avslöjas? I vår kultur är teckning en aktivitet främst för barn och skickliga proffs. Men går det att bereda rum för tecknandet som en basal nödvändighet i samhällskroppen?

Jag vill att den här utställningen ska bli en teckningskammare med drag av offentlig toalett. Jag ser tecknandet som en grundläggande möjlighet för människor att uttrycka och kanalisera något av den erfarenhet vi bär i våra kroppar och önskar att mitt barn och andra barn ska få växa upp med att vuxna och barn ritar tillsammans på samma papper, att folk ska börja teckna tillsammans som att de spelar i band, och att tecknande får bli ett vedertaget sätt att beakta och begrunda saker vid viktiga beslut.”

Ovan: Blinkhinna II: Dubbel exponering feat. Kajsa G Sjölen Teckning kol, torrpastell, oljepastell Mått: 1,5×4,3 m

Jag och Kajsa försöker tillsammans förhålla oss till tecknandet som att vi spelar i ett band och ses för att repa.

Foto: Sara Rimmö Toure, Daniel Ekbladh

Nedan: Blinkhinna III: Det tredje ögonlocket blindtecknad text på grålumppapp

Foto: Sara Rimmö Toure

Våra döttrar, teckningsserie 2021-22

Drawing away from shame, installation med text skriven på toalettpapper hängande som glesa gardiner ut mot den vältrafikerade Sysslomansgatan och på fler ställen i galleriet. Inne i galleriet kunde besökare delta i verket Vårt flöde (se nedan) genom att blindteckna och folk som passerade på gatan kunde således kika in mellan gardinerna på någon som blundande var försjunken i att rita därinne.

Bert Vida Columba, interaktiv live-teckningsperformance, ca 15 min, under vernissagen för utställningen. Jag berättade för publiken att jag skulle teckna en duva men att jag tänkte blunda hela tiden. Jag bad dem hjälpa mig genom att ge instruktioner och försöka komma överens. Det blev en intensiv överläggning och många deltog aktivt. Till sist fick publiken tillsammans bestämma vad bilden skulle heta. Teckningen fanns kvar under resten av utställningen och folk kunde gå på den för att lämna spår. Foto: Jenny Simm

I förgrunden Bert Vida Columba. I bakgrunden det interaktiva blindteckningsverket Vårt flöde där besökare kunde delta genom en instruktion och göra tillägg till den gemensamma bilden. Det var mycket lättare än väntat att få dem villiga att bidra. Instruktionen löd:

1. Välj en krita eller kolbit 2. Välj ett foto i din eller någon annans mobil. 3. Teckna av fotot utan att titta på teckningen medan du ritar. Titta enbart på fotot. 4. Blunda och teckna något som du känner i din kropp eller något som du hör. 

Besökaren Maj-Britt Folkunger ritar sitt tillägg i verket Vårt flöde.