Försök/Attempts

Ovan: Att dra i en skruv: första försöket

Tuschteckning 2017


Becoming a Mountain: 6th, 7th, 8th attempt

Tuschteckning (ca 2014)


Seeing the Past Beyond a Reverse Warrior: 1st attempt

Tuschteckning (ca 2015) Inköpt till HVB-hem i Gagnef.Oj! Första försöket.
Teckning, blyerts och färgpennor, 70×50 2021