STÄLLFÖRETRÄDANDE LÄGERELD Konstkuben, centrala Uppsala 2019

Konstkuben, placerad i kv. Hugin

Arr. Region Uppsala, KRO (Program: Uppsala kommun, Uppsala Konstmuseum)

Februari 2019

 

 

 

Utställningstext:

STÄLLFÖRETRÄDANDE LÄGERELD

Länge flockades vi kring eldar för att få värme och ljus, laga mat och berätta. Att vakta elden gav gemenskap och var samtidigt ett ansvar som krävde både kunskap och moral. Vad samlas vi runt i städerna när lägereldarnas tid är förbi? Hur formas vår samvaro av att det gemensamma ansvaret numer ofta förflyttats ut ur vårt omedelbara blickfång?

Kol är allt levandes gemensamma nämnare, även när en gammal idé om gemenskap brunnit ut. Mellan det kvardröjande och det som komma skall tar Johanna Hästö kol i sina händer och tecknar fram bilder av en samhällskropp på en plats i förändring. En dröm om ett konkret och sprakande ansvar mitt i de offentliga detaljplanerade stadsrummen.

Verket var en teckningsinstallation som växte fram efter hand under utställningsperioden. Johanna Hästö tecknade live vissa bestämda tider och bilden av den samhällskropp som framträdde inne i kuben växte samman med arkitektur och folkliv utanför genom blänket i kubens skyltfönster. Platsen där kuben stod rymmer idag ett flertal myndigheter men väntas inom kort gentrifieras. 

Konstkuben är ett mobilt containergalleri som flyttar runt på ställen där ett rum för konst skulle behövas. Under vintern 2019 besökte kuben (som ju egentligen inte är en kub) tre platser i Uppsala med utställningar av Stuart Mayes, Anders Rönnlund och Johanna Hästö. Utställningarna berörde på olika sätt stadens självbild i förändring. Konstnärlig ledare: Henny Linn Kjellberg

foto: Sara Thorén, Q-image
foto: Sara Thorén, Q-image
Foto: Henny Linn Kjellberg
Foto: Henny Linn Kjellberg
Foto: Johanna Hästö
Foto: Johanna Hästö
Foto: Johanna Hästö