KOLLEGIALA KONSTNÄRSSAMTAL – projekt för Konstfrämjandet Uppland

Kollegiala konstnärssamtal var ett pilotprojekt där vi provade fram en modell för kollegiala feedbacksamtal för yrkesverksamma konstnärer. Modellen är inspirerad av bland annat filosofen Karim Bennamars feedback-metod och koreografen Liz Lermanns Critical Response Process. Samtalsunderlaget som vi arbetade fram är fritt att använda och utveckla för vem som helst.

Jag var projektledare och genomförde under 2022-23 två pilotomgångar tillsammans med Eva Björkman, intendent på Konstfrämjandet Uppland och två grupper med regionala konstnärer i Uppsala län.

Läs mer och ladda ner samtalsunderlaget här.

Projektet genomfördes av Konstfrämjandet Uppland i samarbete med Region Uppsala, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Uppsala Konstnärsklubb samt med stöd av Uppsala kommun.

Illustration: Johanna Hästö