STÄLLFÖRETRÄDANDE FOLKHEMSKÄLLARE Svarta Gran, Borlänge 2019

Utställningen Ställföreträdande Folkhemskällare visades 18 nov 2019 – 19 jan 2020 på Galleri Svarta Gran i Borlänge. Galleriet är inrymt i en villakällare. http://www.svartagran.com

Vad i arvet efter dagens samhällsmedborgare kommer framtidens varelser bära med sig? Hur kommer de att förstå våra efterlämningar och besjälade funktionella ting? 

Utställningstexten återfinns längst ner.

Foto: Omid Massali

Innanmätet–Uppätet består av lånade och donerade föremål som den som lånat ut eller skänkt förknippar med folkhemmet. Sakerna hade på förhand efterlysts i sociala medier och i P4 Dalarna. Detta gäller även syltburkarna i Livets efterrätt (se nedan). Tusen tack till alla som bidragit!

Verket innehåller ljud som spelas upp på FM-kanal genom en radio som är del av skulpturen. I ljudspåret varvas en barnröst som läser en text om att befinna sig före eller efter något med musik spelad på preparerat piano av Isabell Gustafsson–Ny.

Här finns en länk till ljudet: https://soundcloud.com/isabellgustafssonny/innanmatet-uppatet

En videoversion kommer!

Livets efterrätt Installation (väggstor kolteckning, insamlade syltburkar, grillkol, moltontyg)

Detalj. Livets efterrätt.

 

Utställningstext:

STÄLLFÖRETRÄDANDE FOLKHEMSKÄLLARE

Ur folkhemmets källarförråd har framtidens upplysta varelser uppstått. Komna ur kol — allt levandes minsta gemensamma nämnare. Komna ur lampskärmar — ut ur mörkret, tillbaka till källaren de en gång föddes ur och de känner inte igen sig.

I Johanna Hästös konst undersöks ställföreträdande funktioner i samhällskroppen. Hon intresserar sig för det utrymme som öppnas upp där något förväntat saknas. Hur förhåller sig samhället till sina egna brister? Vad träder in istället? Nya oslipade försök – öppningar mot framtiden? Kaos eller ny form av ordning? 

Folkhemmet representerar idag för många en tydlig och säker bild, möjlig att drömma om när framtiden upplevs skrämmande. Samtidigt var drömmen om framtiden och känslan av att tillsammans bygga en bättre tillvaro kännetecknande för folkhemstiden. I mötet med den framtid som obönhörligen kommer blir frågan om vår förmåga till omsorg avgörande. Kan den omsorg och intention som lagras i burken med hemkokad sylt inför vintern expandera till att även beröra en mer avlägsen framtid?

(…) Många har bidragit med föremål och tankar till utställningen och diskussioner har förts i källarförråd och på bod-vindar om huruvida olika föremål kvalificerar sig eller ej. I skulpturen Innanmätet–Uppätet lyfts föremålen ur sitt ordinarie ändamål men utgör tillsammans en kropp.  

I serien av tidigare verk med ställföreträdande funktioner kan nämnas Ställföreträdande lägereld, som visades i Konstkuben i centrala Uppsala 2019, där Hästö ställde frågor om vad vi samlas kring i stadsrummen när lägereldarnas tid är förbi. Skulpturen Ställföreträdande talarstol i Arkivhusparken i Smedjebacken består av en standardiserad barnstol med kraftigt förlängda ben. Den skapades som ett svar på Werner Aspenströms dikt Klockorna i vilken tomma talarstolar står uppställda över jordklotet. 

I denna utställning har Johanna Hästö samarbetat med musikern/kompositören Isabell Gustafsson­–Ny. De delar intresset för frågor om människans plats i tiden. Hästös systerson Gustav Hästö har talat in rösten som hörs i skulpturens ljud.