VÅR FLOD – pågående serie med blindteckningar

Vår flod är ett flöde med blindteckningar (ritade utan att titta på bilden medan den framträder) som jag gör utifrån mina egna mobilfoton och flöden i sociala medier. Varje teckning döps till något som börjar med Vår… Jag påstår helt enkelt att allt det min personliga blick faller på är en gemensam angelägenhet. Jag kommer fortsätta det här arbetet både för egen del och i workshops där andra får teckna utifrån sina flöden.