OM

GENERELLT Jag arbetar brett inom konstfältet med teckning, performance, installationer, text, video m.m. Ofta tar mina verk och processer utgångspunkt i platser eller specifika sammanhang och jag involverar mig gärna med både människor och annat. 

Teman som jag återkommer till är hur vi människor handskas med förändring och med de utrymmen som öppnas upp där något saknas. Jag intresserar mig för sådant som omsorg, arbete, skydd och exponering, avstånd och mänskliga möten. 

BLINDTECKNING För några år sedan började jag störa mig alltmer på ett korrigerande drag i mitt eget tecknande. Det var som att tecknandet hela tiden var på väg att försöka förbättra något utan att jag aktivt gett det den uppgiften. Ändå pågick det. Sedan en tid har jag jobbat på att sätta denna ständigt utvärderande blick ur spel och har bestämt mig för att i regel inte titta på mina bilder medan jag tecknar. Detta förekommer ofta som en grundläggande övning i konstundervisning. Nu får principen i mitt fall bli en regel istället för undantag för jag vill se vad som händer över tid med den blick som inte kan ta den egna kontrollen över vad den producerar för given. Vad händer om olika former av blindteckning får bli mer än en rolig övning, kanske rentav ett förhållningssätt?

Eftersom jag nu gör detta i stor utsträckning behövdes en benämning för att kunna kommunicera om mitt arbete utan att utförligt behöva förklara metoden varje gång jag nämner den. Jag kallar det alltså för att blindteckna men det handlar förstås snarare om att söka ett skärpt seende än om att vara bokstavligt blind. Jag gör inga anspråk på att förstå eller gestalta blindas erfarenhet, särskilt inte då jag främst verkar inom visuell gestaltning. Med det sagt är jag däremot väldigt intresserad av hur avgränsningar gällande kroppsliga funktioner, sinnesintryck likväl som socialt präglade funktioner, påverkar vår uppmärksamhet på ett generellt plan. Jag vill undersöka blicken just i egenskap av uppmärksamhet. Vår blick, i den bemärkelsen, sitter inte enbart i den fysiska funktionen att kunna registrera intryck med ögonen och vi är alltid både seende och icke seende. I olika grad uppmärksammar vi alla naturligtvis världen omkring oss och verkar i den oavsett våra fysiska och mentala funktioner. Då jag intresserar mig för hur vi kan förstå uppmärksamhetens roll i vår arts verksamhet i världen är såväl permanenta som temporära, frivilliga som ofrivilliga, samt personliga liksom allmänna avgränsningar och begränsningar intressanta. Både som erfarenhet (egen och andras) och som del i en konstnärlig metod.  

Konstnärlig CV

Johanna Hästö f. 1984, i Säter. Bosatt i Uppsala med ateljé i Ateljéföreingen Hospitalet i Ulleråker.

Utbildning 

Kunskap och utforskning, kurs, Centrum för Praktisk kunskap, Södertörns högskola, ht 2021

Bachelor of Fine Arts, Umeå Konsthögskola 2008-2011 (även 1 år av 2 på masterprogrammet vid samma tid, men hoppade av pga att  skolan var väldigt rörig efter flytt m.m. då)

Dômens Konstskola, måleri 2004-2006 

För pågående och kommande utställningar o.d. se fliken AKTUELLT

Separat- och duoutställningar

Formbarheten flödesschema med Kolbeinn Karlsson, Storbrunn, Östhammar, höst 2023

DRAWING AWAY FROM SHAME feat. Kajsa G Sjölén, Galleri 1, Uppsala, vår 2023

Åminnelsens befolkning, Vita Kuben/Norrlandsoperan, Umeå höst 2022

Med lånad blick med pianisten Isabell Gustafsson-Ny Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala vår 2022

Att knådas av en deg med Kolbeinn Karlsson, Sadelmakarlängan, Österbybruk, vår 2020

Ställföreträdande folkhemskällare Galleri Svarta Gran, Borlänge nov 2019-jan 2020

Ställföreträdande lägereld Konstkuben, Uppsala febr 2019

Hästö landhöjning Storbrunn, Östhammar jan 2019 

What a limit is the sky Uppsala Konsert och Kongress 2018

Den Andra Huden Galleri Se Konst, Falun 2013

Performance och live-teckning

Formbarhetens flödesschema live-teckning från gryning till skymning tillsammans med Kolbeinn Karlsson, Kulturhuset Storbrunn, Östhammar, 2 sep 2023

Flotten på flotten, interaktiv live-teckning KULTIS Uppsala 2023

Där drömmarna bor och verkar, Stadsparken, Uppsala kommun, 2023

Detaljplan för mänsklig samvaro: andra försöket (live-teckning) Uppländsk Salong, Uppsala Konstmuseum, 2022

Detaljplan för mänsklig samvaro (live-teckning) Arkitekturfestivalen Uppsala 2022

Åminnelsens befolkning (live-teckning i min egen utställning under Vita kubens 20-årsjubileumsfirande), Vita Kuben Norrlandsoperan 2022

Badvakt – Eldvakt Läsning av kollektiv dikt, Tallparksbadet Öregrund finnissage Konst vid havet 2022

Bära upp – Träda fram (live-teckning vid återkommande tillfällen maj-aug) Avesta Art 2022

Ställföreträdande lägereld (live-teckning i min utställning i Konstkuben), Svintorget Uppsala 2019

Hästö Landhöjning, Transition, Meken Smedjebacken och Leksands Kulturhus, 2017

Open Close Me Up: To Shed Skin, Rum för performance, Bildmuseet, Umeå 2016

Kartläsning, Karbenningsbiennalen: KARTOR 2015

A Last Farewell – The Hospital Body, Occupy Sarkandaugava, Lettland, 2013 

Open Close Me Up, Survival Kit 4, Riga 2012 

The Gate, Umeå airport–Riga airport, 2012 

Johanna Hästö/Johanna Blixt, LATENT, Konstpaviljongen, Säter 2012

Utan titel, Med Josefin Bergman och Clarissa Siimes, Galleri Verkligheten, Umeå 2012 

Open Close Me Up, Bildmuseet, Umeå 2011

Open Close Me Up, BA-examensutställning, Galleri Carlsson/Svensson, Bildmuseet 2011

Grupputställningar 

Uppländsk salong: Sticklingar, Uppsala Konstmuseum 2022-23

Konst vid havet, Tallparksbadet, Öregrund 2022

Avesta Art: Årstider, Verket Avesta 2022

Energi, Ånghammaren, Österbybruk 2022

Konst tar plats, Heby Folkets hus 2022

Konst åt alla, Folkets hus, Hargshamn okt 2021

LiVET!, Promenadutställning Ulleråker, Uppsala aug-sept 2020

Med katten på axeln Arkivhuset, Smedjebacken sommaren 2018

Fosterland, Not Quite, Dalsland sommaren 2018

SUPERMARKET, Stockholm Independent Art fair 2017

TRANSITION, Leksands Kulturhus, höst 2016

TRANSITION, Meken, Smedjebacken, vår 2017

Bottniabiennalen, Vasa, Finland 2016

Exposition collective de dessin Pianofabriek, Bryssel 2015 

Survival Kit 5, Riga 2013

Kontraktet, Norrbyskärs Museum 2013

LATENT, Konstpaviljongen Skönvik 2012

Grand Opening I, Galleri Carlsson/Svensson, Budapest 2011

 Avklädd, Original Showroom, Umeå 2010

Helt plötsligt är vi här, Galleri 60e/CAVE, Detroit 2008

Offentliga inköp 

Våra Gårdar 2021 Gagnefs kommun 2016 Säters Kommun 2014 Östersunds kommun 2013 

Stipendier 

Säters kommuns kulturpris 2022

Krisstipendium från Konstnärsnämnden under pandemin

2-årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2019

1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2016

Janny-lisa Classons stiftelse 2016 (tillsammans med Karin Edvall)

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2016 (tillsammans med Erik Hallstensson)

Längmanska kulturstipendiet 2014 (tillsammans med Karin Edvall)

Bildkonstnärsfondens Dynamostipendium (tillsammans med de övriga dåvarande styrelsemedlemmarna i Verkligheten, Umeå) 2013

Byggnads Kulturstipendium 2013

Sparbanksstiftelsen Norrlands konststipendium 2013

Theodor och Hanne Mannheimers stipendiefond 2006

Ljungbergsfonden 2004

Projekt (i urval)

Kollegiala konstnärssamtal Utveckling av modell för feedback-samtal för yrkesverksamma konstnärer. Arr. Konstfrämjandet Uppland. Mer info finns här

Lyssnande blick – Seende öra Samarbete med pianisten Isabell Gustafsson–Ny där vi undersöker gemensam konstnärlig improvisation med Simone Weils begrepp om uppmärksamhet som utgångspunkt. (stöd från Musikverket) 2020–21

Skogen mellan oss (Konstfrämjandet Uppland) Jag var under 2019-21 konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Upplands del av det interregionala konstprojektet och handledde konstnärliga processer med Jenny Sunesson, Cecilia Germain, Fredrik Strid och Nina Edling. Jag gjorde även logotypen för Skogen mellan oss.

Residens X (Vinnova)/Med lånad blick (vår titel) Drev tillsammans med Maria Nöremark som är epidemiolog och även utbildad konstnär ett projekt på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) där vi provat konsten som grund för reflektion i den veterinärmedicinska myndighetens verksamhet.

Residens

Jakobstad, NOVIA Yrkesakademi, vintern 2017-18

Riga, självorganiserat hos lettiska kollegor, hösten 2013

Curatoriska uppdrag

Promenadkonferens, Österbybruk (Konstfrämjnadet Uppland) juni 2022

Skogen mellan oss (Konstfrämjnadet Uppland), 2019-21

Utställning till Sundsvalls museums skaparverkstad, 2018 (tillsammans med Jenny Simm) 2018-19

”… så tog han sin glädje och åt den och somnade i gräset.” Kaj Franklins teckningar BOMO (Borlänge Modern) 2017

Konst ur Mentalvårdsmuseets samling, demensboendet Hessegården Borlänge 2016 (tillsammans med Maria Karlsson)

FLUXUS, programserie på Galleri Verkligheten 2012

Publicerat

Skogen mellan oss ISBN: 978-91-986699-2-3

Med lånad blick Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 2022 ISBN: 978-91-527-2036-3

Kaj Franklin Orosdi-Back 2017 ISBN: 9789186593858

Latent, Umeå Konsthögskola 2012 ISBN: