FORMBARHETENS FLÖDESSCHEMA med Kolbeinn Karlsson, Storbrunn Östhammar 2023

Live-teckning, 14 timmar 2 sep Utställning: 2 sep – 7 okt 2023

Foto: Lena Öberg, Kolbeinn Karlsson, Johanna Hästö

Scrolla för bilder.

Jag och Kolbeinn Karlsson, tecknade live inför publik från gryning 05.42 till skymning 19.49 den 2 sep 2023 i konstrummet på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar. Vi tecknade, framförallt blindtecknade, på alla rummets väggar och alternerade mellan arbete och vila i ett försök att omfamna skapandets flöde och förutsättningar. Besökarna kunde kika in eller gå in i rummet. Under de tidiga timmarna var de få och fåordiga men vartefter dagen gick började verket bära sig själv och samtalen och kommentarerna tilltog. Sängen stod kvar under utställningsperioden, så den som besökte utställningen kunde välja att begrunda rummet från liggande position.

Texten som löper längs nederkanten på väggarna lyder:

vila välja bli kanal
flöde flod och tunnlar
rinner ritar upp i gryning
greppa bli och leda
greppar fjärrkontrollen
går till källan rinner upp
i arbete och vila
rinner skymning rita flod
stränder bankar till förfogan
i arbete som vila
leda följa tunnlars flöde
vila välja bli kanal
sovra rinna rita
upp i gryning till förfogan
greppa bli och vila
gå till källan rinna upp
ritar stränder bankar
vila källan fjärkontroll
förbinda fram till skymning
greppa gryning sovra bädd