Formbarhetens flödesschema med Kolbeinn Karlsson, Storbrunn Östhammar

Vi, jag och Kolbeinn Karlsson, tecknade live inför publik från gryning 05.42 (så tidigt var det inte så jättemycket publik, däremot senare) till skymning 19.49 den 2 sep 2023 i konstrummet på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar. Vi tecknade, framförallt blindtecknade, på alla rummets väggar och alternerade mellan arbete och vila i ett försök att omfamna skapandets flöde och förutsättningar. Fler bilder kommer. Rummet finns kvar som utställning fram till 7 okt 2023.

Texten som löper i nederkant på väggarn lyder:

vila välja bli kanal
flöde flod och tunnlar
rinner ritar upp i gryning
greppa bli och leda
greppar fjärrkontrollen
går till källan rinner upp
i arbete och vila
rinner skymning rita flod
stränder bankar till förfogan
i arbete som vila
leda följa tunnlars flöde
vila välja bli kanal
sovra rinna rita
upp i gryning till förfogan
greppa bli och vila
gå till källan rinna upp
ritar stränder bankar
vila källan fjärkontroll
förbinda fram till skymning
greppa gryning sovra bädd